De digitale nalatenschap?

Hebt ú wel eens nagedacht over uw digitale nalatenschap?

Ons leven speelt zich steeds meer online af. Wat gebeurt er met al die online gegevens als we er niet meer zijn? Veel mensen blijken hier nog niet bij te hebben stilgestaan. SeniorWeb gaat de straat op en ondervraagt jong en oud over hun zogeheten 'digitale nalatenschap'.

 

Zelf regelen

In dit onderdeel vindt u informatie die u helpt uw digitale nalatenschap goed over te dragen aan uw nabestaanden. Wat moet er gebeuren met de toegang tot uw pc, tablet of smartphone en wat met uw belangrijke accounts van bijvoorbeeld Microsoft of Google? Welke profielen hebt u op sociale media, en welke digitale abonnementen? Wat moet daarmee gebeuren na uw overlijden? Hoe regelt u dit vooraf?

Regelt u zelf

Dit onderdeel vormt het hart van uw digitale nalatenschap. Lees hier alles over hoe u de toegang tot uw accounts en apparaten veiligstelt.

Toegang tot apparaten

Op de computer, tablet en smartphone staat heel veel persoonlijke informatie, zoals foto’s, video’s en documenten. Daarom zijn de apparaten vaak beveiligd met een wachtwoord of toegangscode. Na overlijden kan het fijn zijn als nabestaanden toegang hebben tot de computer of smartphone. Zo gaan bijvoorbeeld foto’s niet verloren of kan een nabestaande bij een adresboek voor de rouwkaarten. Het kan daarom verstandig zijn om de inloggegevens van apparaten te delen met een naaste. Bedenk welke gegevens op het apparaat staan en of u deze wilt delen. Houd bij de afweging rekening met zowel uw privacy als het voordeel voor de nabestaanden.

Toegang geven
De inloggegevens kunt u natuurlijk mondeling overdragen aan een naaste. Maar iemand kan ze vergeten en de gegevens kunnen tussentijds ook veranderen. Het is daarom makkelijker om de gegevens op papier te zetten. Houd de informatie wel actueel. Een wachtwoord gewijzigd? Verander dit ook gelijk in het overzicht.

Noteer de volgende gegevens van een apparaat:

 • Type apparaat;
 • Gebruikersnaam (voor pc/laptop);
 • Wachtwoord of toegangscode;
 • Ontgrendelpatroon (bij sommige smartphones/tablets);
 • Pukcode (bij smartphones).

Vertel de nabestaande natuurlijk wel waar het overzicht en het apparaat ligt. 

Toegang tot accounts

Door de jaren heen maakte u waarschijnlijk vele digitale accounts aan. Onontkoombaar voor online diensten, zoals sociale media. Maar ook voor steeds meer offline diensten vraagt men om een account aan te maken op internet. Na overlijden blijven deze accounts bestaan. Soms kunnen mensen bij leven aangeven wat er na overlijden moet gebeuren met een account. Maar meestal moeten nabestaanden actie ondernemen. 

In het onderdeel ‘Belangrijke digitale accounts’ bespreken we de mogelijkheden bij een Apple-, Google- en Microsoft-account. Het onderdeel 'Sociale media profielen’ behandelt de mogelijkheden van diensten als Facebook, Instagram, LinkedIN, Pinterest, SchoolBANK, Twitter en Yahoo.

Inloggegevens delen
Nabestaanden ontvangen geen inloggegevens (gebruikersnaam en/of wachtwoord) van bedrijven of diensten. Ze krijgen dus nooit direct toegang tot een account. Als u wilt dat nabestaanden wel toegang krijgen, moet u zelf een overzicht maken van alle accounts inclusief gebruikersnaam en wachtwoord. Het e-mailaccount is hierbij een logisch startpunt. Bij veel diensten (die gekoppeld zijn aan het e-mailadres) kan namelijk een nieuw wachtwoord worden opgevraagd dat naar het e-mailadres wordt gestuurd. Houd wel rekening met tweestapsverificatie. Daarbij wordt niet alleen ingelogd met een wachtwoord, maar ook met een tweede middel. Bijvoorbeeld een code die wordt verstuurd naar een mobiele telefoon. De nabestaande moet dan ook toegang tot die mobiele telefoon hebben.

Bedenk of u wel wilt dat nabestaanden na uw overlijden toegang tot de accounts hebben. Hierbij is zowel uw privacy als het gemak en/of nut voor nabestaanden een overweging. Houd ook in gedachten dat bij sommige diensten de procedure voor nabestaanden omslachtig is. Het kan dan een te hoge drempel zijn om bijvoorbeeld een account van een sociaal medium te verwijderen. 

Gegevens noteren
Besluit u om de inloggegevens te noteren, dan zijn er twee mogelijkheden: 

 1. Alle diensten met bijbehorende inloggegevens noteren op schrift. Het nadeel is dat iedereen die de notities vindt, toegang heeft tot alle gegevens. 
   
 2. Alle diensten en wachtwoorden versleuteld (gecodeerd) noteren. Noteer in het overzicht de wachtwoorden met een versleuteling. Leg de versleuteling uit aan een naaste, of bewaar het op een andere plek.


Geef bij elke dienst aan wat u wilt dat er met het account gebeurt: behouden, verwijderen of bijvoorbeeld een herdenkingsprofiel van maken. Houd de lijst met accounts en wachtwoorden wel actueel. Een wachtwoord gewijzigd? Verander dit ook gelijk in het overzicht.

Tip: maak voor het overzichtelijk bewaren van inloggegevens eventueel gebruik van het Wachtwoorden logboek. Hierin staan tips voor het versleutelen van wachtwoorden en lege pagina’s met alfabetisering voor het noteren van alle gegevens. 

Belangrijke accounts

Apple-account

Google-account

Microsoft-account

Socialemedia-profielen

Facebook

Instagram

LinkedIn

Pinterest

SchoolBANK

Twitter

Yahoo!

Internetproviders

Voor een internetabonnement kan voor overlijden niets geregeld te worden. Nabestaanden hebben hiervoor wel diverse mogelijkheden.

Bij een overlijden maken nabestaanden melding bij de internetprovider. De provider zet dan het abonnement stop. Als er nog iemand op hetzelfde adres woont, wil die persoon misschien wel het internetabonnement bij de provider behouden. Sommige providers kunnen het abonnement dat op naam van de overledene staat, overzetten op een andere naam. Bij andere providers moet het oude abonnement opgezegd worden en moet de nabestaande een nieuw abonnement afsluiten.

 

De mogelijkheden, benodigde gegevens en de werkwijze verschillen per provider. In het onderdeel 'Nabestaanden' onder 'Binnen een maand regelen' > 'Internetproviders', staat per provider uitgelegd wat nabestaanden moeten doen. 

Mobiele providers

Voor een internet- en belabonnement bij een mobiele telefoon kan voor overlijden niets geregeld worden. Nabestaanden hebben hiervoor wel diverse mogelijkheden.

Als u gebruikmaakt van het prepaidsysteem om te bellen en internetten met een mobiele telefoon, dan hoeven nabestaanden na overlijden geen actie te ondernemen. Als er sprake is van een abonnement moet er wel contact opgenomen worden met de mobiele provider. De mogelijkheden verschillen per provider. Natuurlijk kunnen nabestaanden het abonnement bij alle providers stopzetten. Daarnaast bieden sommige bedrijven ook de optie om het abonnement over te nemen of om de simkaart om te zetten naar prepaid. Als u ook een verzekering hebt voor de mobiele telefoon, schrijf dan voor de nabestaanden op waar deze is afgesloten. 

Lees in onderdeel 'Nabestaanden' onder 'Binnen een maand regelen' > 'Mobiele providers', over de mogelijkheden, de benodigde gegevens en de werkwijze per provider. 

Digitale diensten

Door de komst van het internet zijn er veel diensten bijgekomen. Veel hiervan zijn echt toegespitst op het online gebruiken. Denk aan opslag- en streamingsdiensten. SeniorWeb kan niet alle digitale diensten bespreken. Daarom gaan we in op de meest gebruikte mogelijkheden. Voor de opslagdiensten komen Dropbox, OneDrive, Google Drive/Foto’s en iCloud aan bod. Bij de streamingsdiensten bespreken we Spotify en Netflix.

Andere diensten
Het kan dus zijn dat u nog andere diensten gebruikt. Denk aan een abonnement voor tv-kijken bij NPO Start, RTL XL, Kijk of NLziet. Of een (betaald) profiel bij een datingssite. Maak het nabestaanden gemakkelijker door een lijst te maken van de diensten die u gebruikt. Zeker in het geval van betaalde diensten. Vermeld hierbij eventueel ook de inloggegevens. Lees meer hierover in het onderdeel ‘Toegang tot accounts’.

Dropbox

Google Drive en Foto's

iCloud

Microsoft OneDrive

Netflix

Spotify

Wordt automatisch geregeld

Over sommige zaken hoeft u zich geen zorgen te maken. Die worden na een overlijden automatisch geregeld of doorgegeven door instanties. Denk aan de overlijdensverklaring, aangifte van overlijden, de partnerrelatie en inkomsten. Meer informatie hierover vindt u in het onderdeel 'Nabestaanden' bij 'Wordt automatisch geregeld'.

 

Hulpmiddelen

Er zijn ook betaalde diensten die uw digitale nalatenschap regelen. Zoals Digizeker, de Nederlandse Notariskluis, de Opzegdienst of de notaris.

Digizeker

Digizeker

Digizeker heeft een digitale kluis voor al uw online gegevens. Denk aan informatie over uw socialemedia-accounts, financiële accounts, abonnementen en documenten. Hierin kunt u continue gegevens toevoegen en wijzigen.

De dienst biedt twee pakketten aan:

 • Digizeker Plus 
  Deel hiermee waardevolle documenten met verschillende dienstverleners of instanties. Er is een onbeperkte mogelijkheid om de hele kluis en de diverse mappen met verschillende mensen, dienstverleners of instanties te delen. Deze kluis wordt niet geregistreerd bij de notaris. De kluis heeft een maximale opslag van 500 MB. De kosten bedragen 3,95 euro per maand. 
 • Digizeker Extra 
  Dit pakket is hetzelfde als Digizeker Plus, maar dan met een maximale opslag van 1000 MB en registratie bij de notaris. Spreek bij de notaris af wie na overlijden toegang heeft tot de kluis. De akte wordt ingeschreven in het Centraal Testamentenregister. Zo bent u er zeker van dat die boven water komt. De kosten bedragen 4,95 euro per maand.  

De Nederlandse Notariskluis
Een variant op de Digizeker-producten is de Nederlandse Notariskluis. Met deze digitale kluis kunt u – vanaf 3,95 euro per maand – uw vertrouwelijke documenten, inlogcodes, wachtwoorden en andere data optimaal beveiligd opslaan in een account dat wordt beheerd door de door u gekozen notaris.

De notaris

Het is mogelijk een testament door de notaris op te laten stellen waarin alle wensen en accountgegevens met betrekking tot de digitale nalatenschap worden vastgelegd. 

Opzegdienst

OpzegdienstOpzegdienst kan nabestaanden veel werk uit handen nemen als het gaat om het opzeggen of overzetten van abonnementen.

Als u een lijst bijhoudt met de bedrijven en diensten die u gebruikt, kunnen nabestaanden uw gegevens bij Opzegdienst invullen en de gewenste bedrijven/diensten selecteren. Opzegdienst informeert de opgegeven bedrijven en neemt alle kosten voor zijn rekening. Opzegdienst kost eenmalig 49 euro en nabestaanden kunnen zes maanden gebruikmaken van de dienst. 

Boek Visual Steps

Boek-uw-belangrijke-gegevensIn het boek Uw belangrijke gegevens overzichtelijk bij elkaar verzamelt u overzichtelijk uw persoonlijke informatie. Zo staat het voor uzelf handig bij elkaar en hoeft familie er niet naar te zoeken.

In het boek bundelt u informatie over:

 

 • uzelf partner, familie en andere belangrijke personen
 • uw testament of codicil (indien opgemaakt door een notaris)
 • uw medische contactpersonen
 • uw bankzaken & verzekeringen
 • uw werkgevers, uitkeringen en pensioen
 • uw woning en onroerend goed
 • uw voertuigen
 • uw belastingzaken en toeslagen
 • uw energie-, gas- en waterleverancier
 • uw televisie-, internet- en (mobiele) telefonieabonnement
 • uw andere abonnementen en lidmaatschappen
 • uw internetaccounts en wachtwoorden online 
 • uw huisdieren
 • uw wensen na overlijden

Het boek is te bestellen via de webwinkel van SeniorWeb en kost 17,50 euro (inclusief verzendkosten).

Checklist

De checklist vat alle hierboven besproken informatie beknopt samen en biedt een lijst die u af kunt vinken zodat u overzicht houdt op die onderdelen die u nog moet regelen. 

Checklist Digitaal Nalaten: zelf regelen

Deze checklist helpt u het overzicht te houden op de zaken die moeten worden geregeld. Vink af wat is geregeld of niet van toepassing is.

Download de pdf:  Checklist Digitaal Nalaten: zelf regelen

 

https://www.seniorweb.nl/digitaal-nalaten/zelf-regelen/checklist/checklist-digitaal-nalaten-zelf-regelen