VALSE VOICEBERICHTEN ‘WHATSAPP MESSENGER’ BLIJVEN VERSCHIJNEN

E-mailgebruikers blijven maar valse voicemailberichten ontvangen die zogenaamd door WhatsApp zijn verstuurd. Klik er niet op, want u wordt naar een site geleid waar geprobeerd wordt malware te installeren.

Het mailtje ziet er als volgt uit:

WhatsApp Messenger valse voicemail

De suggestie wordt gewekt dat u een gesproken bericht kunt afluisteren. Het zou in dit geval gaan om een boodschap van negen seconden.

Het onderwerp van de mail is: Incoming voicemail: 10:47 AM. Dagelijks verschijnen de mailtjes opnieuw, telkens met een ander tijdstip in het onderwerp en met een andere link achter de autoplay-button.

Advies

Negeer deze mailtjes. Er staat niet daadwerkelijk een berichtje klaar voor u om afgeluisterd te worden. Ze zijn ook niet verstuurd door berichtenservice WhatsApp.